De MuziekOnaut

Onze visie

De MuziekOnaut richt zich op een alternatieve educatie die flexibele opleidingen aanbiedt op maat van iedereen: van beginners tot gevorderden, van kleuters tot senioren. De nadruk ligt op het spelenderwijs leren en samen musiceren, in alle mogelijke vormen. Want muziek maak je samen!

Ons pedagogisch project, waarin wij onze visie op muziekonderwijs weergeven, vertalen we in 3 pijlers. Elke pijler geeft een stukje weer waar wij als school voor staan en wat wij met onze MuziekOnauten willen bereiken.

Flexibele opleidingen is één van onze pijlers waar onze school voor staat. Wij zijn geen gesubsidieerde school en zijn bijgevolg niet gebonden aan schoolse regels: geen verplichte lessen, geen aparte notenleer, geen verplichte examens, geen vaste programma's, geen vaste kalender, …

We leggen de focus op het opleiden van muzikanten die met veel 'goesting' muziek kunnen maken, op eender welk niveau of op eender welke manier. Onze tweede pijler staat voor de praktijkgerichte lessen, concerten, workshops en muziekkampen waar de muzikant in contact wordt gebracht met muziek op speelse wijze. Hij/zij krijgt de kans om zich te ontplooien in zijn of haar zelfexpressie met de nadruk op het samen musiceren.

Samen musiceren is het meest bijzondere wat er is! Onze derde pijler richt zich op het belang van samen te musiceren tijdens de instrumentlessen of de groepslessen. Maar ook samen het podium delen is één van onze troeven! Wij organiseren graag optredens en staan ervoor te springen om samenwerkingen aan te gaan waarbij muzikanten podiumkansen krijgen.

De openheid en het enthousiasme stralen we uit naar onze MuziekOnauten, we zien ze graag muzisch groeien tot muzikanten die met veel passie muziek maken!